Hızlı, Titiz, Güvenli ve Profesyonel Taşımacılık Hizmeti

Aydınlatma Metni Kişisel Veri Koruması

Bu internet sitesine giren kişiler (https://kocaeliguvennakliyat.com/aydinlatma-metni/) bağlantısında yer alan aydınlatma metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili maddeleri uyarınca bilgilendirilmiştir.

Bununla birlikte işbu formu doldurmak ve onay vermek suretiyle kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda bilgilendirilmiş oldukları, üç sayfa 11 maddeden oluşan bu formu okuyup, anlayarak kabul etmiş oldukları sayılır.

İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında kocaeliguvennakliyat.com (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır.) tarafından yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesi: Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.

 • Ad Soyad
 • Ev, İş veya Cep Telefonu Numarası
 • E-posta adresi
 • İkamet Adresi

Kişisel verileriniz nasıl elde edilip kaydedilmektedir? İnternet sitesi ziyaretçi bilgileriniz; İletişim formu, servis formu, GOOGLE ANALYTICS, sosyal medya, dijital pazarlama kanalları ve benzeri yöntemler ile elde edildikten sonra, tarafınıza yönlendirilen iletişim formuna girdiğiniz kişisel veriler, veri tabanımıza güvenli yöntemler ile aktarılmakta ve kaydedilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat ihlalleri halinde yasayla yetkilendirilmiş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla delil paylaşmak, Site iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi, Sitenin ana faaliyet konusundaki hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi, verilerin merkezileştirilmesi Sitenin sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, verilerin analiz edilerek Site ve internet üzerindeki hizmetlerin geliştirilmesi, iletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesidir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi: Kişisel veri envanterimizde yer alan bu veriler, Site politikalarımızda düzenlendiği şekilde mevzuat ile öngörülen saklama süreleri veya işleme nedeni geçerli olduğu süre boyunca saklanacak ve bu sürenin sona ermesinden sonra silinecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması: Site ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 • Site Yönetim ve İcra Kurulu
 • Site İlgili Birimleri
 • Kolluk kuvvetleri
 • Mahkemeler
 • Savcılıklar
 • Yasayla yetkilendirilmiş kurumlar

Kişisel Verilerinizin Güvenliği: Bilgi Güvenliği Politikamız ve Kişisel Verileri Koruma Politikamızda belirtildiği üzere Site kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik aşağıdaki konulardaki her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek.
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek.
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

Haklarınız: Site tarafından verilerinizin işlendiği ve Sitenin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,
 • Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Sitelerin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğradıysanız, giderilmesini isteme,
 • Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi: Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Site ve iş ortakları olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü:

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVKK onayını kabul ederek veya yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle sitemize iletebileceklerdir.

İletişim Bilgileri
adresi Sultan Orhan Mahallesi 1105. Sk. No:10, 41400 Gebze / Kocaeli / Türkiye

telefon Telefon: 0 507 703 08 01

email E-posta: info@kocaeliguvennakliyat.com


Çalışma Saatleri:

Pazartesi 08:00 23:59
Salı 08:00 23:59
Çarşamba 08:00 23:59
Perşembe 08:00 23:59
Cuma 08:00 23:59
Cumartesi 10:00 23:59
Pazar 10:00 23:59
İletişim Formu

Firmamızdan teklif almak için, sizden istenilen bilgileri yazınız!
Tarafınıza geri dönüş sağlanabilmesi için, lütfen bilgileriniz doğru olarak giriniz.

doğrulama kodu yenile